Croeso/ Welcome

Croeso.

Mae’r Canolfan am Heneiddio Arloesol ym Mhrifysgol Abertawe  yn ymchwilio profiadau siaradwyr Cymraeg hýn o gofal, gan gynnwys gofal yn yr ysbyty, gofal nyrsio a phreswyl. Noddwyd yr ymchwil gan Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae ganddom diddordeb yn clywed profiadau unigolion sydd yn derbyn, neu wedi derbyn gofal, profiadau aelodau teulu a ffrindiau agos, yn ogystal a deall beth yw profiadau gweithwyr yn y maes o ddapraru gofal i siaradwyr Cymraeg.

Os hoffech clywed mwy am yr ymchwil dewch yn ôl i’r tudalen hon i darllen am gwaith diweddar, neu os hoffech fod yn rhan o bwyllgor llywio i tywysu, cynghori, cefnogi ac arolgygu’r ymchwil cysylltwch a mi trwy’r wefan hon neu ar hiraethcymru@gmail.com

Welcome.

The Centre for Innovative Ageing in Swansea University is researching the experience of older Welsh speakers of care, including hospital care, nursing care and  care. This research has been funded through the Wales School for Social Care Research.

We are interested to hear the experience of individuals who are in care, or who have been in care, the experience of family and close friends, as well as practitioners’ experience of delivering care to Welsh speakers.

If you would like to know more about this work please return to this page for updates, or if you would like to join a steering group to guide, inform, support and advise the study please contact me through this site or via hiraethcymru@gmail.com