Cofid-19/ Covid-19

Mae’r sefyllfa cenedlaethol a rhyngwladol yn cael effaith syrdanol ar pawb, gan cynnwys rheini o fewn gofal. Nawr, mwy nac erioed mae hi’n bwysig i ddarparu gofal unigol sydd yn ystyriol o anghenion ieithyddol. Os oes gennych chi unrhyw profiadau i rhannu, neu os alla’i cyfeirio chi at cymorth perthnasol, cysylltwch a mi.

The national and international situation is having a significant effect on all of us, including people living in care. Now, more than ever it is important to provide individual care that takes into account linguistic needs. If you have experiences to share, or if I can signpost you to relevant support, please get in touch.