Canfyddiadau’r adolygiad o’r llenyddiaeth. Systematic review findings

Mor siomedig i methu cyflwyno hwn yn cynhadledd Ysgol Ymchwil Gofal Cymfeithasol Cymru ar ol bach o ddamwain car, ond dyma’r cyflwyniad i chi.

Unfortunately a little car accident prevented me from presenting this to the Wales School for Social Care Research conference, but here is the presentation for you.